Числа
82,7%

Относителният дял на българите, които нямат регулярна физическа активност извън работното място.

Повече информация за това число
4,9 милиона души
Очакваният от Европейската комисия брой на населението на България през 2070 г.
Повече информация за това число
Термин на фокус
Коефициент на Джини

Коефициентът на Джини измерва до каква степен разпределението на доходите в една икономика се отклонява от перфектното. Стойността на коефициента варира в границите от 0 до 100. Ако коефициентът е равен на 100, това би означавало, че един човек получава 100% от доходите (максимално неравенство). Ако коефициентът е равен на 0, това би означавало, че всички в икономиката получават равни доходи (перфектно равенство). Следователно, колкото по-ниска е стойността на Коефициента на Джини, толкова по-равномерно са разпределени доходите в икономиката.

През 2013 г. коефициентът за България е 36,0 при средно 36,4 за света, което означава, че подоходното неравенство у нас е близко до средното за света.