Числа
48%
Делът на българските предприятия, които имат собствен уебсайт през 2015 г. Средният дял за ЕС е 72%.
Повече информация за това число
2178 лв.
Челопеч е общината с най-висока средна брутна заплата в страната през 2017 г.
Повече информация за това число
Термин на фокус
Брутен премиен приход

Брутният премиен приход (БПП) показва общия обем средства, платени от застрахованите на застрахователите. През 2014 г. стойността му за България достига 907 млн. евро. Съотношението между БПП и брутният вътрешен продукт (БВП) на една страна се нарича коефициент на застрахователно проникване (КЗП).