Число на фокус
22 хиляди

Броят регистрирани нови коли в България за периода януари-септември 2017 г. България изостава значително от средните нива за ЕС по отношение на броя регистрирани коли на човек от населението.

Повече информация
Термин на фокус
Терминологичен речник

Виж всички термини