Числа
88,7%
Съотношението между стойността на активите на Японската централна банка и БВП на страната. В еврозоната това съотношение е 37,2%, а в САЩ - 23,8%.
Повече информация за това число
22,6 хиляди души
Броят на наетите в производството на превозни средства и части за тях в края на 2016 г. Ръстът спрямо 2000 г. е 6 пъти.
Повече информация за това число
Термин на фокус
Индекс за възприятие на корупцията

Индексът се публикува от "Прозрачност без граници" от 1995 г. и с него се измерва възприятието за разпространението на корупция в публичния сектор на различни държави по света. Индексът заема стойности от 0 (висока корупция) до 100 (ниска корупция) като самата стойност представлява средно аритметично на индекси, измерени от авторитетни международни институции и организации.

Индексът показва какво е нивото за корупция в дадена страна, така както се възприема от представители на бизнеса, анализатори и анкетирани експерти.

Институциите, които предоставят информация за индекса са: Световната банка, Economist Intelligence Unit, Freedom House, Световен икономически форум, Институт за управленско развитие, Център за световна конкурентноспособност, Консултантска група за изследване на политическия и икономическия риск, Фондация “Бертелсман“, Африканска банка за развитие, Global Insight – Център за изследване на световните пазари, Група за оценка на политическия риск, Световен проект за правосъдие.

В последното издание (от 2015 г.) са включени 167 държави от целия свят, като България заема 69-о място.