Число на фокус
74,5 години
Средната очаквана продължителност на живота в България за родените през 2015 г. 
Повече информация
Колко даваме на държавата?
Средна сума, която всеки българин е дал на хазната от началото на 2016 година
Повече информация
Термин на фокус
Терминологичен речник

Виж всички термини