Числа
50%

Всяка следваща образователна степен при работещите българи води до ръст на средния доход с 50%. Заетите с основно и начално образование имат 50% по-висок от заетите с начално или по-ниско образование, а заетите със средно образование - с 50% по-висок доход от тези с основно образование. Същото съотношение се наблюдава и при висшистите, ако ги сравним с лицата със средно образование. 

Повече информация за това число
41%
Спадът на жертвите на пътя в ЕС през последното десетилетие. 
Повече информация за това число
Термин на фокус
Нетна заплата

Това е размерът на чистата заплата, която работника получава за полагането на даден труд. Тя се получава след като от брутната заплата се приспаднат дължимите данъци и осигуровки.

Например, при брутна заплата от 1 000 лв. през 2019 г., след приспадането на дължимите данъци и осигуровки за сметка на работника, нетната (чиста) заплата възлиза на 775,98 лв. Разходите за работодателя, обаче са 1 190,20 лв., тъй като по закон той е длъжен да внесе част от осигуровките на работника за своя сметка.

Реклама