Числа
27
Броят на жертвите на терористични нападения в България от 1982 г. насам, според Global Terorism Database.
Повече информация за това число
30%
от работещите българи считат, че е "много вероятно" или "умерено вероятно" уменията им да не отговарят на изискванията на пазара на труда след 5 години. По-оптимистично настроени са само работниците в Малта, а средната стойност за ЕС е 45%. 
Повече информация за това число
Термин на фокус
Среден работник

Това е наето на пълен работен ден лице, получаващо 100% от средната заплата в индустрията или услугите (сектори от C до K на НКИД-2003 от 2000 до 2007 г., а от 2008 г. в сектори от B до N на КИД-2008).