Числа
17%
Българите, които пазаруват онлайн. Най-чести са покупките на стойност до 50 евро.
Повече информация за това число
Добър 4,45
Най-високата средна оценка на матурите по БЕЛ през 2018 г. е регистрирана в столицата.
Повече информация за това число
Термин на фокус
Еквивалент на общото обезщетение

Показва относителният размер на дадено обезщетение спрямо предходно ниво на доход. Например: по време на отпуска поради бременност и раждане на дете майките в България получават обезщетение, което е равно на 90% от среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за период от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на началото на отпуска.

Така по време на 58-те седмици отпуска поради бременност и раждане, майките получават обезщетение, равняващо се на близо 53 седмици от предходното им възнаграждение. Еквивалентът на общото обезщетение може да се използва за изчисляване на всякакви видове социалноосигурителни и други обезщетения, като може да се използват различни мерни единици в зависимост от целите на анализа.