Числа
58%
Спадът на жертвите във "войната по пътищата" в България за периода 1990-2014 г.
Повече информация за това число
74,6%
Заетостта на населението в столицата през 2017 г. 
Повече информация за това число
Термин на фокус
Брутна заплата

Ниво на заплащане, което включва дължимите от работника данъци и осигуровки, но не включва осигуровките за сметка на работодателя. Например: при брутна заплата от 1 000 лв. през 2017 г., след приспадането на дължимите данъци и осигуровки за сметка на работника, нетната (чиста) заплата възлиза на 779,94 лв. Крайните разходи за работодателя са 1 184,60 лв., тъй като по закон той е длъжен да внесе част от осигуровките на работника за своя сметка.