Числа
48%
Делът на българските предприятия, които имат собствен уебсайт през 2015 г. Средният дял за ЕС е 72%.
Повече информация за това число
28
Броят на българските общини, в които една от партиите получава над 50% от действителните гласове на изборите за 44-то НС. Герб печели над 50% от гласовете в 6 общини, БСП - в 4, а ДПС - в 18.
Повече информация за това число
Термин на фокус
Младежи в категорията NEET

NEETs (Not in Education, Employment or Training) са лица на възраст между 15 и 24 години, които не работят, не учат и не са на стаж или обучение. Дефиницията е въведена от Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofond), а нейната цел е да разшири разбирането за уязвимия статус на младите хора и да спомогне за наблюдението на проблемите на пазара на труда. Поради своята дефиниция делът на NEETs почти винаги е по-висок от младежката безработица, тъй като последната взима предвид само младежите, които активно търсят работа.

NEET е индикатор, който често е поставян под критика заради широкия му обхват. Поради характеристиките на прехода между образование и заетост, огромната част от младежите в един или друг момент попадат в тази група.