Числа
1,53
Средният брой на децата, които всяка българка в детеродна възраст се очаква да роди, предвид  тоталния коефициент на плодовитост за страната. 
Повече информация за това число
16 процентни пункта
Разликата между заетостта в градовете и селата в България е най-голямата в рамките на ЕС.
Повече информация за това число
Термин на фокус
Преки данъци

Това са данъци, които се начисляват и приспадат директно от приходите на данъкоплатците. Такъв данък е данък общ доход за физическите лица, както и корпоративния данък. В България преките данъци играят второстепенна роля, а огромната част от данъчните приходи се реализират през косвени (непреки) данъци като Данъкът върху добавената стойност (ДДС) и акцизите върху горивата, спиртните напитки и тютюневите изделия.