Числа
29,7

Средната възраст, на която майките в София раждат първото си дете. 

Повече информация за това число
33,6%
Делът от разходите по консолидираната фискална програма, които са предназначени за пенсии, социални и други видове помощи. 
Повече информация за това число
Термин на фокус
Експозиция

Експозицията показва потенциалните загуби на даден кредитор като следствие от обявяването на неплатежоспособност (фалит) от даден длъжник. Това може да важи както за частни кредитори/длъжници, така и за цели държави/групи от държави. Например: през м. юли 2015 г. общата директна експозиция на страните от еврозоната към Гърция възлиза на над 300 млрд. евро, което се равнява на 3,3% от брутният вътрешен продукт (БВП) на еврозоната.