Числа
2,74%

Делът на повтарящите ученици в I-VIII клас (т. нар. "второгодници") през учебната 2016/2017 г.

Повече информация за това число
16 процентни пункта
Разликата между заетостта в градовете и селата в България е най-голямата в рамките на ЕС.
Повече информация за това число
Термин на фокус
Валутен курс

Валутният курс показва цената на една валута спрямо друга валута. Той се състои от два компонента. От едната страна е местната, а от другата - чуждата валута. Спрямо това дали изходната валута ще бъде продадена за чужда или обратното, са налице два валутни курса – курс купува и курс продава.

Валутният курс зависи от много фактори като лихвения процент, инфлацията, търговския баланс, политическата стабилност и общото състояние на икономиката и политиката на държавата, чиято валута ще бъде продавана или купувана.

Например: към 08 ноември 2017 г. курсът на британския паунд спрямо еврото е 1,13. Това означава, че 50 паунда се равняват на 50*1,13 = 56,50 евро. Обратно, ако искаме да продадем 50 евро, валутният курс е 0,88 паунда за евро. Съответно за 50 евро ще получим 50*0,88 = 44 паунда.