Числа
74,5 години
Средната очаквана продължителност на живота в България за родените през 2015 г. 
Повече информация за това число
54,4%
от доходите на средностатистическото българско домакинство идват от работна заплата. Следват доходите от пенсии (26,5%) и предприемачество и собственост (9,9%).
Повече информация за това число
Термин на фокус
Основен лихвен процент

Основният лихвен процент се определя от централната банка. В известен смисъл той е както „регулатор”, така и „барометър” на цената на парите в една икономика. По принцип централните банки повишават лихвените проценти с цел да предотвратят „прегряване” на икономиката, което обикновено върви ръка за ръка с по-висока инфлация, и ги понижават, когато икономиката изпитва затруднения, с цел за стимулират кредитирането и разкриването на работни места, а оттук и инфлацията.