Число на фокус
Добър 4,13
Средната оценка на задължителните матури по български език и литература през 2017 г. Това е и най-ниският среден резултат от връщането на матурите през 2008 г. насам.
Повече информация
Термин на фокус
Терминологичен речник

Виж всички термини