Число на фокус
17,7 години
Увеличаването на средната продължителност в живота в света за последните шест десетилетия - от 53,3 на 71 години.
Повече информация
Термин на фокус
Терминологичен речник

Виж всички термини