Числа
28
Броят на българските общини, в които една от партиите получава над 50% от действителните гласове на изборите за 44-то НС. Герб печели над 50% от гласовете в 6 общини, БСП - в 4, а ДПС - в 18.
Повече информация за това число
74,6%
Заетостта на населението в столицата през 2017 г. 
Повече информация за това число
Термин на фокус
Кредитен рейтинг на Trading Economics

За разлика от кредитните агенции като S&P, Moody's и Fitch, Trading Economics оценява кредитния рейтинг на страните в диапазона от 1 до 100. Оценката включва пет компонента с еднаква тежест, от които три (т.е. 60% от рейтинга) се формират на база оценката на споменатите водещи агенции. Другите два компонента се изготвят от TE на база серия от икономически и пазарни индикатори. Кредитният рейтинг на България по тази скала възлиза на 52/100.