Число на фокус
20,3%

Ръстът на разходите за труд в България за периода 2010-2014 г. След 2010 г. България е една от страните с най-бързо нарастващи разходи за труд в ЕС, като в същото време отстъпва по ръст на производителността на труда. 

Повече информация
Термин на фокус
Терминологичен речник

Виж всички термини