Числа
138
Броят на средните брутни работни заплати, които са необходими за закупуването на жилище от 100 кв. м в столицата през 2016 г. Вижте и данни за другите области в страната.
Повече информация за това число
2,7%

Увеличението на потребителските цени през декември 2018 г. в сравнение с декември 2017 г.

Повече информация за това число
Термин на фокус
Брутен премиен приход

Брутният премиен приход (БПП) показва общия обем средства, платени от застрахованите на застрахователите. През 2014 г. стойността му за България достига 907 млн. евро. Съотношението между БПП и брутният вътрешен продукт (БВП) на една страна се нарича коефициент на застрахователно проникване (КЗП).