Числа
16 процентни пункта
Разликата между заетостта в градовете и селата в България е най-голямата в рамките на ЕС.
Повече информация за това число
15,6 хиляди души
Ръстът на броя на лицата на възраст до 15-34 години, които работят в ИКТ сектора, между 2008 и 2018 г.
Повече информация за това число
Термин на фокус
Работещи бедни

Това са лица, чиито доход е под линията на бедността, въпреки че работят. Обикновено това са хора с основно или по-ниско образование. Голяма значение за това дали един работещ е беден или не играе структурата на неговото домакинство. Ако то се състои от по-голям брой безработни или неактивни лица (включително деца) е възможно човек да бъде беден дори ако получава относително добро заплащане. Причината е, че това дали човек работи или не е лична характеристика, а това дали е беден или не е характеристика на домакинството.