Число на фокус
55%
от доходите на българските домакинства през 2015 г. се формират от работни заплати. 
Повече информация
Термин на фокус
Терминологичен речник

Виж всички термини