Число на фокус
73%
от децата на възраст до 3 години у нас се отглеждат от своите родители при около 50% средно за ЕС.
Повече информация
Колко даваме на държавата?
Средна сума, която всеки българин е дал на хазната от началото на 2016 година
Повече информация
Термин на фокус
Терминологичен речник

Виж всички термини