Числа
5,8%
Относителният дял на разведените лица в България при последното преброяване на населението. През 1946 г. този дял е едва 0,4%, но покачването започва още по време на комунизма.
Повече информация за това число
74,6%
Заетостта на населението в столицата през 2017 г. 
Повече информация за това число
Термин на фокус
Специализирано предприятие

Предприятие, в което 30% (50% до 2010 г.) от списъчния състав се състои от хора с увреждания. Регистърът на специализираните предприятия в България се води и поддържа от Агенцията за хората с увреждания (АХУ).