Числа
29,7

Средната възраст, на която майките в София раждат първото си дете. 

Повече информация за това число
93

Средният коефициент на интелигентност за България. Страната заема 31-ва позиция в Европа, заедно с Ирландия, а в света е на 43-то място от 136 изследвани държави.

Повече информация за това число
Термин на фокус
Еквивалент на общото обезщетение

Показва относителният размер на дадено обезщетение спрямо предходно ниво на доход. Например: по време на отпуска поради бременност и раждане на дете майките в България получават обезщетение, което е равно на 90% от среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за период от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на началото на отпуска.

Така по време на 58-те седмици отпуска поради бременност и раждане, майките получават обезщетение, равняващо се на близо 53 седмици от предходното им възнаграждение. Еквивалентът на общото обезщетение може да се използва за изчисляване на всякакви видове социалноосигурителни и други обезщетения, като може да се използват различни мерни единици в зависимост от целите на анализа.