Числа
52,5%

През първото тримесечие на 2017 г. броят на заетите в област Пловдив достига 301 хиляди души, а заетостта на населението на възраст над 15 години - рекордните за областта 52,5%.

Повече информация за това число
5,28%
Относителният дял на отпадналите от образование ученици в област Сливен.
Повече информация за това число
Термин на фокус
Доброволна безработица

В състояние на доброволна безработица се намират лица, които биха могли да си намерят работа, но предпочитат да се възползват в пълна степен от полагащите им се обезщетения за безработица, преди да се завърнат към заетост. Причина за подобен тип поведение може да се търси в така наречения "капан на безработицата".