Числа
59,5%
от износът на Русия се формира от петрол и свързани с него продукти. Най-висок е този дял в Алжир (94,3%), Бруней (93,0%) и Кувейт (88,8%).
Повече информация за това число
1,38 млрд. лв.
Стойността на българския износ на превозни средства и части за тях през 2016 г. Ръстът спрямо 2006 г. е над 30 пъти.
Повече информация за това число
Термин на фокус
Брутна заплата

Ниво на заплащане, което включва дължимите от работника данъци и осигуровки, но не включва осигуровките за сметка на работодателя.

Например: при брутна заплата от 1 000 лв. за работниците от трета категория труд през 2019 г., след приспадането на дължимите данъци и осигуровки за сметка на работника, нетната (чиста) заплата възлиза на 775,98 лв. Крайните разходи за работодателя са 1 190,20 лв., тъй като той е длъжен да внесе част от осигуровките на работника за своя сметка.

Реклама