Числа
50%

Всяка следваща образователна степен при работещите българи води до ръст на средния доход с 50%. Заетите с основно и начално образование имат 50% по-висок от заетите с начално или по-ниско образование, а заетите със средно образование - с 50% по-висок доход от тези с основно образование. Същото съотношение се наблюдава и при висшистите, ако ги сравним с лицата със средно образование. 

Повече информация за това число
2,74%

Делът на повтарящите ученици в I-VIII клас (т. нар. "второгодници") през учебната 2016/2017 г.

Повече информация за това число
Термин на фокус
Акциз

Акцизът е косвен (непряк) данък, и представлява наложена от държавата надбавка към цената на дадена стока. За разлика от много други видове данъци, акцизът има силно изявена регулаторна функция, чиито стремеж е да промени поведението на потребителя. Поради тази причина с акцизи се облагат някои стоки, които се считат за вредни за здравето на хората, като тютюневите изделия, енергийните продукти и алкохолните напитки.

Акцизите формират над 14% от общите приходи в Консолидираната фискална програма (КФП) на България през 2015 г.