Числа
56,5%
от излежаваните присъди в българските затвори са за срок под 3 години при средно 41,1% за 47-те страни членки на Съвета на ЕВропа.
Повече информация за това число
10,5%
Ръстът на разходите на домакинствата през последното тримесечие на 2018 г. в сравнение със същия период на 2017 г.
Повече информация за това число
Термин на фокус
Коефициент на застрахователно проникване

Коефициентът на застрахователно проникване (КЗП) показва съотношението между брутният премиен приход (БПП) и брутният вътрешен продукт (БВП). Измерва се в проценти. БПП показва колко са средствата, платени от застрахованите на застрахователите, а БВП - колко е общата стойност на съвкупното производство на една страна за дадения период. 

КЗП се изчислява по формулата: КЗП=(БПП/БВП)*100