Число на фокус
36

Коефициентът на Джиниза България през 2012 г. Средната стойност за света е 36,4x, което показва, че подоходното неравенство у нас остава малко под средните нива за света, нареждайки се до страни като Италия, Испания, Португалия и Гърция.

Повече информация
Термин на фокус
Терминологичен речник

Виж всички термини