Числа
93

Средният коефициент на интелигентност за България. Страната заема 31-ва позиция в Европа, заедно с Ирландия, а в света е на 43-то място от 136 изследвани държави.

Повече информация за това число
59,5%
от износът на Русия се формира от петрол и свързани с него продукти. Най-висок е този дял в Алжир (94,3%), Бруней (93,0%) и Кувейт (88,8%).
Повече информация за това число
Термин на фокус
OPEC (Организация на страни-износителки на петрол)

OPEC e международна организация на страни-износителки на петрол, която включва някои от най-влиятелните актьори на петролния пазар. Създадена е през 1961 г. и оттогава основната ѝ цел е координацията на политиките на страните членки на международния петролен пазар (в това число и поддържането на сходни цени). Тези политики включват и определянето на дневни квоти за добив, като по този начин организацията се опитва да оказва влияние върху международната цена на петрола. Към момента организацията се състои от 12 държави, които осигуряват над 40% от световния петролен добив и притежават над 80% от световните резерви. Страните имат и значително богатство на природен газ (около 20% от добива и над 40% от световните резерви). Единствените страни, които са напускали ОПЕК, са Габон, Индонезия и Еквадор, като последната възстановява членството си в последствие. Останалите членки са Алжир, Ангола, Венецуела, Иран, Ирак, Катар, Кувейт, Либия, Нигерия, ОАЕ и Саудитска Арабия. Седалището на организацията е в Австрия. Въпреки че правилната абревиатура на български език би следвало да е ОСИП, в родните медии много по-често се среща ОПЕК.