Число на фокус
44%
от разходите на най-бедните 10% от българите отиват за храна и безалкохолни продукти. За сравнение, най-богатите 10% отделят едва 25% от парите си за тази цел.
Повече информация
Термин на фокус
Терминологичен речник

Виж всички термини