Числа
41%
Спадът на жертвите на пътя в ЕС през последното десетилетие. 
Повече информация за това число
112
Броят на общините, в които ГЕРБ печели най-голям дял от действителните гласове на 27 март 2017 г. Следват БСП (108 общини), ДПС (44) и ДОСТ (1)
Повече информация за това число
Термин на фокус
Консолидирана фискална програма (КФП)

Консолидираната фискална програма (КФП) съдържа разходите на публичната власт за едногодишен период. Наред с републиканския бюджет, в консолидираната фискална програма (КФП) влизат още бюджетът на съдебната власт, бюджетите на общините, бюджетът на социалното осигуряване, НЗОК, висшите учебни заведения, БАН, БНР, БНТ, както и приходите и разходите на извънбюджетните сметки и фондове, създадени към министерства и ведомства (вкл. европейските средства).