Рекордна заетост в голяма част от българските области

Увеличението на броя на заетите през 2017 спрямо 2016 г. е концентрирано предимно в южната част на страната, като за всеки 4 работни места там е разкривано само едно на север от Стара планина

Термин на фокус
Терминологичен речник

Виж всички термини