Числа
52,5%

През първото тримесечие на 2017 г. броят на заетите в област Пловдив достига 301 хиляди души, а заетостта на населението на възраст над 15 години - рекордните за областта 52,5%.

Повече информация за това число
0,99%
Средната доходност по 10-годишните български държавни ценни книжа (ДЦК) през юни 2018 г. Средното ниво за еврозоната е 1,27%, което означава, че българският държавен дълг се смята за по-сигурен отколкото осреднения за страните членки на еврозоната.
Повече информация за това число
Термин на фокус
Коефициент на икономическа активност

Коефициентът на икономическа активност се измерва в проценти (%) и показва какъв е делът на икономически активните лица (заети + безработни) от населението в дадена възрастова група. Например, през 2013 г. в България, при заети 2 899,4 хил. души и безработни 433,2 хил. души на възраст 15-64 г. и население от 4 857,7 хил. души в тази възрастова група, коефициентът на икономическа активност възлиза на 68,4%. КИА = ((2 899,4 + 433,2)/4857,7)*100 = 68,4%