Число на фокус
58%
Спадът на жертвите във "войната по пътищата" в България за периода 1990-2014 г.
Повече информация
Термин на фокус
Терминологичен речник

Виж всички термини