Числа
69
Броят на българските общини, чието население е под 6000 души и съответно не отговаря на първоначалното минимално изискване за създаване на община.
Повече информация за това число
1,38 млрд. лв.
Стойността на българския износ на превозни средства и части за тях през 2016 г. Ръстът спрямо 2006 г. е над 30 пъти.
Повече информация за това число
Термин на фокус
Програмата за международно оценяване на учениците (PISA)

Програмата е разработена от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) през 1990-те години като периодично международно стандартизирано оценяване на 15-годишните ученици. PISA се провежда през периоди от три години. Оценяването обхваща три познавателни области: четене, математика и природни науки. Във всеки етап акцентът се поставя върху една област, а другите две са представени относително по-общо.