Числа
29,6%

Относителният дял на недействителните бюлетини на последните парламентарни избори в пловдивския квартал Столипиново. В най-голямото ромско гето в страната изборите спечели ДОСТ (с над 30% от гласовете), докато за ДПС гласуваха малко под 25%.

Повече информация за това число
3,38 пъти
Разликата между процентът на лежащите заради пътни престъпления в българските затвори (11,5% от всички затворници) и средната стойност за 47-те страни в Съвета на Европа (3,4%).
Повече информация за това число
Термин на фокус
Брутен национален доход

Брутният национален доход (БНД) е сумата на брутния вътрешен продукт (БВП), плюс всички доходи, които жителите на дадена страна получават от дейности в чужбина, минус всички доходи на чужди граждани в конкретната страна. Предимството на БНД като индикатор е в отразяването на нетния приход от дейности в чужбина, благодарение на което е по-точен в отразяването на благосъстоянието на жителите на конкретна държава.

Европейската комисия ползва БНД като основен индикатор за определяне на вноската на страните-членки към бюджета на ЕС. Понастоящем таванът на вноската е 1,23% от БНД на страните-членки.