Число на фокус
10,5%
Увеличението на минималната работна заплата в България от 1 януари 2016 г. В номинално изражение минималното заплащане нараства от 380 на 420 лв. месечно.
Повече информация
Термин на фокус
Терминологичен речник

Виж всички термини