Числа
2,95%
Средният годишен ръст на българската икономика за периода 1995-2015 г.
Повече информация за това число
3,38 пъти
Разликата между процентът на лежащите заради пътни престъпления в българските затвори (11,5% от всички затворници) и средната стойност за 47-те страни в Съвета на Европа (3,4%).
Повече информация за това число
Термин на фокус
Доброволна безработица

В състояние на доброволна безработица се намират лица, които биха могли да си намерят работа, но предпочитат да се възползват в пълна степен от полагащите им се обезщетения за безработица, преди да се завърнат към заетост. Причина за подобен тип поведение може да се търси в така наречения "капан на безработицата".