Числа
112
Броят на общините, в които ГЕРБ печели най-голям дял от действителните гласове на 27 март 2017 г. Следват БСП (108 общини), ДПС (44) и ДОСТ (1)
Повече информация за това число
451 дни
Средната продължителност, за която се задържат здравните министри от 1990 г. насам. Този пост е един от най-трудните за запазване в държавата.
Повече информация за това число
Термин на фокус
Работна сила

Текущото икономически активно население, което включва лицата на възраст над 15 г., които са заети в икономиката (полагат труд) или са безработни (предлагат труд). Работната сила се използва при изчислението на коефициента на икономическа активност и коефициента на безработица.