Числа
61,8 години
Средната ефективна възраст на пенсиониране в България.
Повече информация за това число
54,4%
от бюджетът на средностатистическото българско домакинство идва от работни заплати.
Повече информация за това число
Термин на фокус
Нетна заплата

Това е размерът на чистата заплата, която работника получава за полагането на даден труд. Тя се получава след като от брутната заплата се приспаднат дължимите данъци и осигуровки. Например, при брутна заплата от 1 000 лв. през 2017 г., след приспадането на дължимите данъци и осигуровки за сметка на работника, нетната (чиста) заплата възлиза на 779,94 лв. Разходите за работодателя, обаче са 1 184,60 лв., тъй като по закон той е длъжен да внесе част от осигуровките на работника за своя сметка.