България на 30-то място в Европа по тест за интелигентност (IQ)

Страната ни регистра по-висок резултат от едва 12 държави в Европа, но остава над средните резултати за света

Коефициентът за интелигентност (IQ) възниква като понятие преди повече от век. Абревиатурата IQ (Intelligenz Quotient) е въведена от германския психолог Уилиам Стърн през 1912 г. при описание на неговата методология за измерване на коефициента на интелигентност.

Цели 100 години по-късно измерването на интелигентността остава вероятно една от малкото теми в съвременна наука, която предизвика толкова сериозни разногласия. Вследствие на това съществуват и редица методи и подходи за измерване на коефициента на интелигентност (IQ*). Информацията в тази статия се базира на данни от Lynn and Vanhanen (2012)*, автори на едни от най-обстойните изследвания по темата през последните години.

IQ по света и у нас

Данните от изследването показват, че:

  • Исландия и Швейцария притежават най-висок коефициент на интелигентност в Европа, а Хонг Конг оглавява световната класация.
  • България заема 43-то място сред 136 страни по света, за които има директни изчисления на коефициент на интелигентност.
  • Страната заема 31-ва позиция в Европа, заедно с Ирландия.
  • Едва 12 страни в Европа постигат по-нисък резултат от България.
Югоизточна европа

Въпреки относително ниските позиции в Европа, България отчита по-висок коефициент на интелигетност спрямо всички съседни страни. По-висок резултат в Югоизточна Европа постигат единствено Хърватия, Словения, Черна гора и Босна и Хърцеговина.

методология

Авторите на анализа събират данни от различни изследвания за коефициента на интелигетност за всяка страна. Резултатът за всяка държава представлява средният коефициент на интелигетност от различните изследвания. Резултатът е коригиран за набор от фактори, включително т.нар. "Ефект на Флин", според който IQ се покачва с изминаване на времето. Резултатът на всяка от страните е съотнесен спрямо резултата на Великобритания (IQ = 100). Директни изчисления на IQ съществуват за 136 страни по света. За останалите държави, авторите използват индиректен подход, като изчисляват коефициента на интелигетност на база постижения от образователни тестове като PISA и TIMSS. Данните показват висока корелация (0.907) между IQ и резултатите от образователните тестове. Страни от Европа, за които е използван индиректен подход включват: Азербайджан, Албания, Армения, Грузия, Казахстан, Кипър, Латвия, Любсембург, Македония, и Малта

* Lynn, Richard, and Tatu, Vanhanen (2012), Intelligence - A Unifying Construct for the Social Sciences, Ulster Institute for Social Research