Колко работни заплати са необходими за закупуване на жилище в България?

Сравнение между шестте града с население над 120 хил. жители

След като в предишен материал разгледахме динамиката на цените на жилищата в България през последните години, тук ги съпоставяме с размера на средната работна заплата за съответното населено място.

Използваните данни са към второто тримесечие на 2016 г. и са част от изследване на НСИ, в което са включени само шестте града в страната с най-многобройно население (към 31.12.2015 г. това са: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора). За целите на сравнението сме използвали хипотетично жилище от 100 кв.м, като в изчисленията не са включени имоти ново строителство.

Основни изводи
  • В най-големите градове цената на жилищата, измерена в брой брутни заплати, значително превишава тази в останалите населени места в страната. Средният брой заплати, нужен за закупуването на жилище, за страната е 100 месечни (около 8 годишни) брутни заплати.
  • Най-много средни работни заплати за закупуване на жилище са необходими във Варна - близо 163 месечни или 14 годишни брутни заплати.
  • Като се вземе предвид размера на средната брутна заплата в столицата и Пловдив, относителните цени на жилищата са приблизително еднакви - 138 брутни заплати за София и 137 за Пловдив.
  • Най-малко на брой работни заплати са необходими за закупуване на жилище в Стара Загора - 111 месечни или близо 9 годишни брутни заплати.
  • От разгледаните градове индексът на цените на жилищата се повишава навсякъде освен в Русе и в Бургас.
Методология

Използвани са данни за цените на жилищата в български лв. през 2014 г. за 1 кв.м. и спрямо индексите на цените на жилищата за 2015 и 2016 г. са изчислени паричните съответствия за второто тримесечие на 2016 г. Работната заплата е средното брутно възнаграждение за съответния географски обхват.

За изчисление на показaтеля е използвано примерно жилище от 100 кв.м. В изчисленията не са включени цените на имоти ново строителство.