Заплати, възраст и образование

Заплатите на младите се увеличават, а тези на лицата с ниско образование се отдалечават все повече от средните за страната

Материалът е съкратен вариант на статията „Цената на ниското образование става все по-висока”, публикуван в бр. 817 на „Преглед на стопанската политика” на ИПИ.

През тази седмица НСИ публикува “Структура на заплатите 2014” - мащабно изследване на наетите лица, което се провежда веднъж на всеки 4 години. Резултатите от него показват ясно повишаващо се значение на образованието за размера на получавано заплащане.

Обща картина

Средното нетно заплащане в икономиката се увеличава от 3,03 лв./час през 2010 г. до 3,45 лв./час през 2014 г. Около 70% от наетите получават заплата, която е по-ниска от средната за страната, като 50% от наетите получават 24% от общата сума на заплатите в икономиката.

На другия край на разпределението, 10-те процента най-високоплатени лица получават около 30% от заплатите. Трябва да отбележим, че близо 99% от лицата, чиито годишен доход е под 3000 лв. са наети на непълен работен ден.

Факторът образование

Това изследване е поредното, в което високото образование се очертава като основната предпоставка за получаването на високо заплащане. През 2014 г. лицата с начално или по-ниско образование получават едва 58% от средната заплата за страната при 65% през 2010 г. Сходна е тенденцията и при лицата с основно образование, които получават 64% от средната заплата за страната през 2014 г. спрямо 68% през 2010 г.

Тенденция на спад на заплатите в относителен план е налице още при среднистите и при професионалните бакалаври.

Факторът възраст

Младите стават все по-високоплатени, докато при лицата на възраст над 50 години се наблюдава трайна тенденция на спад във възнагражденията. Във възрастовите групи на 20-29 и 30-39 годишните ръстът на средното възнаграждение в периода 2003-2014 г. е с около 10 процентни пункта. По този начин средната заплата при 20-29 годишните достига 90% от средната за страната, а тази при 30-39 годишните - 108%.

При следващите възрастови групи е налице спад, като средните заплати при лицата над 50 години вече са по-ниски от средните за страната. Прави впечатление увеличаващият се дял на наетите във възрастовата група над 60 години - от 2,5% от всички наети през 2002 г. до над 9% през 2014 г. Тази динамика на увеличаващ се относителен дял на възрастното население от всички наети лица и паралелен спад в заплащането отразява не само промените в демографията и пенсионната система, но и променящата се значимост на различните икономически дейности и тяхната привлекателност за младите.