Голяма или малка е България за стандартите на Европа?

България се намира над средните нива в Европа по отношение на размер на населението и територията, но изостава по отношение на доходите

Голяма или малка е България за стандартите на Европа? Отговорът е: нито голяма, нито малка. Това показват данните за размера на населението и територията на страните от Европа, като под "територия" в този материал визираме земната площ.

Интересен е и въпросът до каква степен стандартът на живот в една държава зависи от размера на нейната територия и числеността на населението. Отговорът е - в малка степен, поне в рамките на Европа. Така например държава като Естония е с население около 5,5 пъти по-малко от това на България, но е постигнала близо 60% по-висок стандарт на живот през 2015 г. (според БВП по паритет на покупателна способност). Друг пример е Ирландия, която с население от 4,6 млн. души постига близо 4 пъти по-висок стандарт на живот от този в България.

Факти
  • Населението на България достига 7,2 млн. души през 2015 г., което представлява 6,9% от това на Централна и Източна Европа и едва 1,4% от това на Европейския съюз.
  • Въпреки това от общо 50 държави в Европа България заема 23-то място по численост на населението, като цели 27 страни имат по-малко население (средно 2,8 пъти по-малко от това на България).
  • По отношение на територията, страната заема 17-то място със земна площ от 108 560 кв. км (и обща територия от 110 994 кв.км), като се нарежда между Гърция и Исландия.

България е относително по-малка страна в сравнение с лидерите в Европа както по отношение на населението, така и по отношение на територията. Страната обаче е над средните нива и по двата показателя и трудно може да се категоризира като "малка" за стандартите на Европа.

Що се касае до стандарта на живот, данните показват, че числеността на населението и размерът на територията на страната не са предопределящи за доходите в отделните държави.

Така например, макар и населението и територията на България да са над средното за Европа, страната заема едва 34-та позиция с БВП от 18,2 хил. долара човек от населението през 2015 г. Изчисленията са по паритет на покупателна способност (тоест изравняват стойността на стоките и услугите между отделните страни).

НАСЕЛЕНИЕ и Стандарт на живот
  • Сред страните с население между 5 и 10 млн. души (общо 12) единствено Сърбия, Азербайджан и Беларус отчитат по-нисък стандарт на живот, отново според индикатора БВП на човек от населението.
територия и стандарт на живот
  • По отношение на размера на територията ситуацията е подобна.
  • Сред 14-те страни със сходна територия на тази на България (+/-30% от територията на България), страната се нарежда едва на 9-то място по БВП на човек.
Сподели статията