Внимателно с новите данни за бедността

Данните показват спад на линията на бедност и ръст на бедните, но не са напълно сравними с предходни периоди

Преди броени часове НСИ публикува данни за бедността и социалното изключване, които се базират на доходите от 2015 г. На пръв поглед те изглеждат странни:

Въпреки че през 2015 г. се наблюдава ръст на икономиката (3%), броя на заетите (с 50 хиляди души), доходите (3%) и трудовите възнаграждения (7%), месечната линия на бедност спада от 326 лв. на 308 лв., а относителният дял на бедните се покачва от 22,0% на 22,9%. Това означава, че не само бедните са повече, но и че доходът на медианния българин се е понижил в условия на възстановяване на икономиката и пазара на труда.

Ключовото (но не единствено) обяснение намираме на една от последните страници в публикацията, а именно: броят на анкетираните домакинства се увеличава от 7300 на 8600. Промяната в размера на извадката прави директните сравнения с предходни години непрепоръчителни. Напълно възможно е по-голямата извадка (и съответно представителност) всъщност да показва, че статистиката е подценявала дела на бедните в предишни изследвания. За тенденции на увеличаваща се бедност, обаче, е трудно да говорим, а и такава позиция не среща подкрепа в нито едно друго изследване на статистиката.