17% от българите пазаруват онлайн

Най-чести са покупките на стойност до 50 евро

България продължава да се нарежда на последно място в ЕС по процент от населението, използвали интернет през последните 12 месеца - 62% спрямо средно 84% за ЕС. В същото време тенденцията е онлайн пазаруването да става все по-популярно у нас, дори с малко по-бързи темпове ot страните в ЕС. Разликата, обаче, остава драстична - онлайн пазаруват едва 17% от българите, в сравнение с 55% средно за Съюза.

Макар по-малко хора да са използвали интернет в България, по-голям дял от тях са пазарували онлайн спрямо Румъния, където 66% от хората са използвали са използвали интернет, но едва 12% са пазарували онлайн.

Сред най-предпочитаните стоки и услуги се нареждат:

  • дрехи и спортни стоки (78% от пазаруващите);
  • стоки за дома (25%);
  • резервации за пътуване и настаняване (23%).  

Сходни са тенденциите и при най-предпочитаните стоки и услуги и общо за ЕС. Най-значителни разлики се наблюдават при филмите, музиката и компютрите (софтуер и хардуер). В България едва 7% от пазаруващите онлайн поръчват компютърен хардуер, филми и музика, докато средно за ЕС тези проценти са съответно 17% и 23%.

На европейско ниво най-голям дял на пазаруващите онлайн (ако разгледаме само ползващите интернет) формират хората на възраст между 25-54 години. У нас от 2013 г. насам най-активни стават потребителите между 16 и 24 години.

Що се отнася до размера на средствата, отделяни за онлайн покупки от българските потребители, най-голям дял от хората харчат по-малко от 50 евро. Средно за ЕС най-често срещани са покупките между 100 и 500 евро.