България на последно място в ЕС по регистрация на нови коли

Пазарът на нови автомобили в страната продължава да се разраства. Регистрираните нови коли достигнаха 22 хил. за първите девет месеца на 2017 г., което представлява ръст от 18% на годишна база. Данните на EAMA показват подобрение спрямо 2016 г., когато регистрациите на нови коли се повишиха с 12% на годишна база.

Макар и повечето страни от Централна и Източна Европа да отчитат подобна динамика, едва три страни регистрират по-висок темп на растеж - Литва (23%), Хърватия (21%) и Унгария (19%) през първите девет месеца на 2017 г. Средният ръст за ЕС за първите девет месеца на 2017 г. е значително по-бавен - 3,7%.

Въпреки това България изостава значително от средните нива за ЕС по отношение на броя регистрирани коли на човек от населението. Страната се нарежда на последно място с едва 3 регистрирани нови коли на 1000 души население за първите девет месеца на 2017 г., изоставайки зад Румъния и Латвия съответно със 4 и 6,5 коли на 1000 души население. За сравнение, средното ниво за ЕС е 23 коли на 1000 души население.

Число на фокус
22 хиляди

Броят регистрирани нови коли в България за периода януари-септември 2017 г. България изостава значително от средните нива за ЕС по отношение на броя регистрирани коли на човек от населението.

Източници