2018: Данъчната свобода идва на 13 май

Прогнозите на Министерство на финансите сочат, че през 2018 г. българите ще изработват средно по около 289 млн. лв. за един календарен ден. Консолидираните приходи в бюджета пък са официално заложени в рамките на 38,2 млрд. лева. Изчисленията на Института за пазарна икономика показват, че ако всичко отработено отива директно в държавния бюджет през 2018 г. ще са необходими малко над 132 дни, за да се попълни държавната хазна.

Така Денят на данъчна свобода за 2018 г. ще бъде 13 май и е съпоставим с датата през 2015 и 2016 г. Сметката е условна и разпределя тежестта върху абсолютно всички български граждани (включително деца, пенсионери и т.н.), но именно работещите понасят в най-голяма степен данъчната тежест. За работещите българи тя може да достигне и 50%, тоест за тях Денят на данъчна свобода идва чак в края на юни.

Всеки сам може да изчисли своите данъци на специализираната страница "Моите данъци".