Рекорден недостиг на работна ръка за икономиката

Последните данни на НСИ от наблюдението на бизнес тенденциите показват, че недостигът на работна сила се превръща във все по-голяма пречка пред развитието на българската икономика.

Данните за относителния дял на предприятията, които определят именно липсата на подходящи кадри като фактор, ограничаващ производството им, показват, че:

  • През януари 2018 г. показателят за промишлеността и строителството стига рекордни за последното десетилетие нива - засегнати са съответно 32,3% и 36,8% от предприятията;
  • Ръстът в търговията и услугите засега спира, но нивата остават значителни – съответно 18,8% и 17%, което е двукратен ръст в рамките на само две години.

Прави впечатление, че недостигът на труд във всички сектори е по-висок от този през 2007 г., въпреки че нивото на безработицата е аналогично (около 5,5%). Това може да е признак за повишаване на структурната безработица – разминаването между уменията на безработните и нуждите на бизнеса.


Източници