Ръстът на заплатите в образованието в контекста на общия ръст на заплатите

От 1 януари 2019 г. стартовата учителска заплата се увеличава от 760 на 920 лв. Целта е учителската професия  да стане по-атрактивна за младите, поради повишаващата се средна възраст на учителския състав и трудностите на сектора да привлече висококвалифицирани и амбициозни хора.

Въпреки че увеличенията през последните години са значителни, сравнението със средната заплата и с минималната работна заплата показват, че кой знае какво движение в съотношението между отделните заплати няма. Дори предстоящото увеличение ще доведе до съотношение между стартовата учителска заплата и минималната заплата за страната от 1,64 към 1, при 1,61 към 1 през 2013 г. 

Ефект по линия "привличане на по-добри кадри" може да се очаква извън столицата и други водещи градове, където заплатите по принцип са по-ниски. Това обезателно е нужно предвид разликите в качеството на образованието по региони, но пък и предполага по-внимателен подход към външното оценяване на качеството на работата на тези учители.

Число на фокус
160 лв.
Увеличението на стартовата учителска заплата от 1 януари 2019 г., с което тя става 920 лв.