Обратно към всички термини

Технологична интензивност на производството

Технологичната интензивност на производството показва до каква степен то е насочено към високо или ниско технологични продукти. В зависимост от това Евростат обособява четири отделни групи на производството, в унисон с международната класификация на икономическите дейности (NACE Rev. 2):

  • Ниско технологични – хранителни продукти и напитки, тютюневи изделия, текстил, дрехи, кожени изделия, продукти от дърво (вкл. мебели), хартия и др.;
  • Средно-ниско технологични – производство на кокс и рафинирани петролни продукти, каучукови и пластмасови изделия, основни метали, метални изделия (без машини и оборудване) и др.;
  • Средно-високо технологични – производство на химикали и химически продукти, електрическо оборудване, машини, МПС и друго транспортно оборудване;
  • Високо технологични – Производство на основни фармацевтични продукти и препарати, компютърни, електронни и оптични продукти и др.

По принцип колкото по-високо технологично е производството на една страна, толкова по-високо стои тя в международните вериги на добавена стойност, което предполага и по-високо заплащане на работещите.

Таблицата по-долу показва данните за структурата на производството на родните предприятия в зависимост от технологичната интензивност.  

БЪЛГАРИЯ: Промишлено производство според технологичната интензивност на дейността

Реклама