Ниво на дохода в едно общество, което разделя лицата или домакинствата в него на две части - половината получават по-висок доход, а другата половина - по-нисък.

Медианният доход е различно понятие от средния доход. Например: ако обществото се състои от 5 лица, получаващи съответно 5, 10, 15, 30 и 40 лв. месечно, медианният доход е 15 лв., а средният доход е ((5+10+15+30+40)/5), или 20 лв.