Обратно към всички термини

Коефициент на заетост

Коефициентът на заетост се измерва в проценти (%) и показва какъв е делът на заетите лица от населението в същата възраст. Най-често използваните коефициенти на заетост са този за населението на възраст над 15 години и този за населението на възраст между 15 и 64 години. Например: през 2013 г. в България, при заети 2 899,4 хил. души на възраст 15-64 г. и население в тази група от 4 857,7 хил. души, коефициентът на заетост възлиза на 59,5%. КЗ = (2 899,4/4 857,7)*100 = 59,5%.