Обратно към всички термини

Общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица

При изчисляването на този тип доход се използва за база дохода на домакинството, в което влиза съответното лице. За разлика от средния доход на лице от домакинството, тук не се разделя общият доход на домакинството на броя на неговите членове, а се взимат предвид редица допълнителни фактори.

Такива са: възрастта и броя на неговите членове (децата потребяват по-малко стоки и услуги от възрастните), както и обстоятелството, че членовете на всяко едно домакинство споделят голяма част от неговите разходи, като по този начин понижават реалната им цена. Например, независимо дали в едно домакинство има двама или трима членове, то най-вероятно заплаща една и съща цена за достъп до интернет, кабелна телевизия, а в някои случаи дори отопление.