Обратно към всички термини

Паритет на покупателната способност (ППС)

Паритетите на покупателната способност (ППС) се използват за превръщане на номинални стойности (заплати/цени/разходи) в национална валута (лев, евро, паунд и т.н.) в единна условна валута, наричана „Стандарт напокупателната способност” (СПС).

Тази условна валута има еднаква покупателна способност във всички страни от ЕС, което позволява да се използва за сравнения за размера на заплатите или цените на дадени стоки и услуги в различни страни.

Например: Минималната работна заплата (МРЗ) в Полша през втората половина на 2015 г. е 418 евро, а тази в България – 194 евро. В номинално отношение МРЗ в Полша е 2,15 пъти по-висока от тази в България. Ако вземем предвид различната цена на стоките и услугите в полската и българската икономика и приложим ППС, минималната заплата в Полша възлиза на 749 СПС, а тази в България – на 401 СПС – разликата се стопява до 1,87 пъти. Тази промяна отразява факта, че цените у нас са по-ниски от тези в Полша и че 1 евро у нас може да закупи повече стоки или услуги, като в крайна сметка този ефект в цените е по-силен от разликата в заплатите.